בניית אתר למילוי שאלונים

בניית אתר מילוי שאלונים

בניית אתר תדמית, יחד עם אתר שמספק ללקוחות אפשרות למלא שאלונים באתר במהירות. באתר הוסף מערכת המאפשרת גישה לדפים אישיים עם אפשרות לראות את השאלונים שמולאו במהלך כל התקופה. האתר מהווה כלי עבודה למעקב אחר התקדמות המטופלים וחלק בלתי נפרד מעבודתה. . לאתר